Otwórz
konto

z kartą

i aktywnie korzystaj podczas Black Friday! Otrzymasz nawet
400 zł

Promocja „Black Friday z Bankiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 2700 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.11.2019 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na eŚwiat i weź udział w Promocji „Black Friday z Bankiem”. Możesz otrzymać 50 zł do wydania na Allegro oraz 250 zł lub nawet 350 zł za transakcje Kartą!

black friday z bankiem

Promocja „Black Friday z Bankiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Black Friday z Bankiem”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Black Friday z Bankiem” i otrzymać nagrody o wartości nawet do 300 zł lub 400 zł?

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 17.11.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 22.11.2019 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

allegro

Już za otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat otrzymasz kod o wartości 50 zł do wykorzystania na Allegro!

50 zł

Żeby otrzymać kolejną nagrodę należy w dniach 29 listopada 2019 r. – 01 grudnia 2019 r. wykonać Transakcje bezgotówkowe:

ikona pierwszego etapu

na łączną kwotę min. 500 zł jednak nie większą niż 999,99 zł, aby otrzymać 250 zł

250 zł

albo

ikona pierwszego etapu

na łączną kwotę min. 1000 zł, aby otrzymać 350 zł

350 zł

Wszystkie nagrody zostaną przekazane w grudniu 2019 r.

1 Rejestracji w promocji „Black Friday z Bankiem” można dokonać od dnia 30.10.2019 r. do osiągnięcia 2700 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 17.11.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Black Friday z Bankiem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego, nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Kody Allegro są ważne nie krócej niż do dnia 31.12.2019 r.

Konto z Kartą Otwartą na eŚwiat

black friday z bankiem

6 zł

miesięcznej opłaty za użytkowanie karty debetowej

0 zł

za wypłaty gotówki kartą z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce oraz
za ubezpieczenie „CYBER pomoc”

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „CYBER pomoc” znajdują się na stronie bnpparibas.pl

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie wraz z linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Black Friday z Bankiem”, zostanie wysłane na adres mailowy podany podczas rejestracji w Promocji. Sprawdź wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie blackfridayzbankiem.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Black Friday z Bankiem”.

Napisz do Organizatora Promocji „Black Friday z Bankiem”: blackfridayzbankiem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Black Friday z Bankiem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Black Friday z Bankiem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: blackfridayzbankiem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Black Friday z Bankiem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie blackfridayzbankiem.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Black Friday z Bankiem” trwa do osiągnięcia 2700 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.11.2019 r.

Nagrodami w promocji są: Kod Allegro o wartości 50 zł do wykorzystania na Allegro lub Aplikacji Allegro oraz nagroda pieniężna w wysokości 250 zł („Nagroda o wartości 250 zł”) albo nagroda pieniężna w wysokości 350 zł („Nagroda o wartości 350 zł”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jeden Kod Allegro o wartości 50 zł oraz jedną Nagrodę o wartości 250 zł albo jedną Nagrodę o wartości 350 zł.

Otrzymanie Kodu Allegro o wartości 50 zł w ramach Promocji „Black Friday z Bankiem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie blackfridayzbankiem.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 30.10.2019 r. do osiągnięcia liczby 2700 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 17.11.2019 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 30.10.2019 r. do 17.11.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą „Karta Otwarta na eŚwiat” oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Black Friday z Bankiem” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 22.11.2019 r.

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Otrzymanie Nagrody o wartości 250 zł, w ramach Promocji „Black Friday z Bankiem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) spełnienia warunków do uzyskania nagrody Kod Allegro oraz

(ii) w dniach 29.11.2019 r. - 01.12.2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę od min. 500 zł do 999.99 zł

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody

albo

Otrzymanie Nagrody o wartości 350 zł, w ramach Promocji „Black Friday z Bankiem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) spełnienia warunków do uzyskania nagrody Kod Allegro

(ii) w dniach 29.11.2019 r. - 01.12.2019 r. wykonanie Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 1000 zł

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Black Friday z Bankiem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!